Teksti suurus:
A A A

Saaremaa maleva pealik

Kolonelleitnant Gunnar Havi

Haridus ja sõjaline kvalifikatsioon, täiendkoolitus

            1988                    Kehtna Näidissohvoostehnikum, Põllumajandusetööde mehhaniseerimine,
                                        põllumajandustööde mehhaniseerimine
            2001                     KVÜÕA, jalaväepataljoni lahingutegevuse planeerimise ja juhtimise                                                            baaskursus
            2001                     Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Kõrgema Sõjakooli keskastme kursus
            2004                     TEN-TEAM OÜ  , Töökeskkonnaalane täiendkoolitus
            2004                     Kaitsevägi, Kevadtorm 2004, MUU
            2005                     Kaitsevägi, Kevadtorm 2005, MUU
            2005                     ROK, XA 180 6X6 APC kursus
            2006                     OÜ Autosõit, Kaitsliku ja ohutu sõidu võtted libedatel ja pimedates teeoludes
            2007                     Briti Kaitseväe Nõunike ja Koolituse Grupp, Lahingu planeerimise kursus
            2008                     Taani Nõunike ja Koolitajate Staap, strateegiline liikumisplaneerimise kursus
            2009                     BALTDEFCOL, Army Intermediate Command and Staff Course
            2010                     BALTDEFCOL, The Joint Command and General Staff Course, JUHTIMINE
            2010                     KVLogK, Sõjalise logistika üldalused


Teenistuskäik
            1.08.2014 -                           Kaitseliit | Malevad | Harju Malev | , Pealik,
            30.07.2012 - 31.08.2012      Kaitsevägi | KV Logistikakeskus |, Ülema ülesannetes,
            1.06.2012 - 31.07.2014        Kaitsevägi | Kaitseväe logistikakeskus | Staap | , staabiülem, KVTS §133 p 1, § 134 lg 1 p 1
            14.03.2012 - 31.05.2012      Kaitsevägi | KV Logistikakeskus | Staap | , Staabiülem,
            1.12.2010 - 13.03.2012        Kaitsevägi | KV Logistikakeskus | Logistikapataljon | , Ülem,
            21.06.2010 - 30.11.2010      Kaitsevägi | KV Logistikakeskus | Logistikapataljon | , Ülem,
            1.01.2009 - 20.06.2010        Kaitsevägi | Maavägi | 1. jalaväebrigaad | Brigaadi staap                                                           Tagalajaoskond (S-4) | , Staabiohvitser,
            12.12.2007 - 31.12.2008      Kaitsevägi | Maavägi | 1. jalaväebrigaad | ROK | Brigaadi staap |
                                                          Tagalaosakond (S-4) | , Trantspordiohvitser,
            23.04.2007 - 11.12.2007      VÕK ROK, EST LNO Staff Officer,
            8.09.2006 - 22.04.2007        Scoutspataljon, staabi- ja tagalakompanii ülem,
            1.12.2005 - 7.09.2006          VÕK ROK, BALTSQN-13 luurekompanii ülema asetäitja,
            1.02.2005 - 30.11.2005        Scoutspataljon, staap, tagalakompanii, ülem,
            1.05.2004 - 31.01.2005        Scoutspataljon, staap, tagalakompanii, transpordiohvitser,
            4.08.2003 - 30.04.2004        Scoutspataljon, staabi tagalasektsioon, pataljonitehnik,
            1.01.2002 - 3.08.2003          Piirivalve, Piirivalve teenistuses,
            30.08.1998 - 31.12.2001      KVÜÕA Kõrgem Sõjakool, õppur,
            10.02.1997 - 29.08.1998      Piirivalveamet, Paldiski kordoni ülema kt,
            1.11.1996 - 9.02.1997          Piirivalveamet, Paldiski kordoni teenistusohvitser,
            1.10.1996 - 30.10.1996        Piirivalveamet, Põhja Piirivalvepiirkonna Reisisadama piiripunkti
                                                         nooremteenistusohvitser,
            1.01.1996 - 30.09.1996        Piirivalveamet, Ruhnu kordoni ülem,
            1.09.1994 - 31.12.1995        Piirivalveamet, Undava kordoni ülem,
            18.12.1992 - 31.08.1994      Piirivalveamet, teenistus piirivalves,
            7.11.1992 - 17.12.1992        Kuressaare Õlppekeskus, kursant,
            25.06.1988 - 9.06.1990        NL armee, autojuht,


Auastmed
            kolonelleitnant        2012
            major                      2008
            kapten                    2004
            leitnant                   2001
            nooremleitnant       1998
            lipnik                       1996
            vanemveebel         1994


Keelteoskus
            inglise                   
  

Ergutused
                      
Kaitseväe teeneterist eeskujuliku teenistuse eest                               2013  KVJ
Mälestusmedal “10. aastat taastatud kaitseväge”                               2002  KVJ  
Mälestusmedal "10 aastat taastatud piirivalvet" I liik                           2000  Piirivalveamet
Piirivalveohvitseri teenetemärk "Piirikotkas"                                       1997  Piirivalveamet
Rinnamärk "Mõõk ja Ilves"                                                                  1994  Piirivalveamet
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal              2006  KAMIN
Autokompanii rinnamärk                                                                      2012  LogP ülem