Teksti suurus:
A A A

12.09.2020 KL 2020. a Karikavõistlused laskmises

Kestvus: 28.08.2020 -
Võistkondade eelregistreerimine teha hiljemalt 04.09.2020.a. e-posti aadressil ivo.turjakaitseliit.ee.

I EESMÄRK
• Selgitada välja 2020. a. Eesti Laskurliidu karikavõitja võistkond.
• Tõsta laskurite meisterlikkuse taset ja propageerida laskesporti.
II AEG JA KOHT
• Võistlused viiakse läbi 12.09.2020. a. Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiirus.
III OSAVÕTJAD
• Võistlusest võtavad osa kõik Kaitseliidu malevad ja Kaitseliidu Peastaap.
• Võistlusele kutsutakse osalema jõustruktuuride võistkonnad.
• Kõik üksused saavd välja panna kuni kaks võistkonda.
IV REGISTREERIMINE
• Võistkondade eelregistreerimine teha hiljemalt 04.09.2020.a. e-posti aadressil ivo.turjakaitseliit.ee.
Eelregistreerimisel ära näidata võistkonna liikmed laskeharjutuste kaupa, individuaallaskurid, toitlustamise vajadus ja saabuvate inimeste üldarv.
• Võistlusele saabudes esitada võistkonnal nõuetekohaselt täidetud registreerimisleht (lisa 1) koos ohutuseeskirja tundmise kontrolli allkirjadega.
• Eelregistreerimisega hilinenud võistkondi võistlustele ei lubata.
V AJAKAVA
09:00 – 09:30 Registreerimine ja mandaat
09:30 – 10:00 Võistkondade esindajate nõupidamine
10:00 – 10:15 Rivistus ja võistluse avamine
10:30 – 16:00 Võistluse aeg
17:00 Võistluse ligikaudne lõpetamine
VI LASKEHARJUTUSED
Harjutus nr 1 3 x 10 lasku KL tabelrelv (AG 3, GALIL AR, AK-4, M-14)
Distants: 100 m
Märkleht: roheline rinnakuju ringidega
Riietus: välivorm
Asendid: lamades, põlvelt ja püsti
Lasud: 5 proovilasku ja kolm 10-lasulist seeriat
Aeg: Proovilasud 8 min, lamades 8 min, põlvelt 10 min ja püsti 12 min
Osalejad: 1 mees, 1 naine (alates 18 a ja vanemad)
Harjutus nr 2 30 lasku KL tabelrelv (H&K USP, Makarov)
Distants: 25 m
Märkleht: ISSF sportpüstoli ringmärk
Riietus: välivorm
Asend: püsti, lubatud kahe käega
Lasud: 5 proovilasku ja kuus 5-lasulist seeriat
Aeg: iga 5-lasuline seeria 5 min
Osaleb: 1 mees, 1 naine (alates 18 a ja vanemad)
Harjutus nr 3 30 lasku 300m KL tabelrelv (AG 3, GALIL AR, AK-4, M-14, SKY)
Märkleht: 300m ISSF märkleht (elektroonika)
Riietus: välivorm
Asend: lamades
Lasud: 10 proovilasku ja 30 võistluslasku
Aeg: ettevalmistus koos proovilaskudega 15 min
Võistlusaeg 30 min
Osaleb: 1 mees, 1 naine (alates 18 a ja vanemad)
NB! Harjutuse nr1 võib lamades- ja põlvelt asendis kasutada rihma ning põlvelt asendis kasutada põlvekotti.
VII VÕISTLUSTINGIMUSED
Võistkonda kuulub kuus võistlejat (igaüks laseb võistkonna eest ühe harjutuse) ja üks võistkonna esindaja, kes võib olla ka laskurite hulgast. Märklehtede vahetamise organiseerib iga võistkond ise.
Individuaallaskurite arv pole piiratud, aga peab olema registreeritud..
Tulemuste lugemisel lähtutakse kehtivatest laskespordi võistlusmäärustest.
Võistkondlik paremusjärjestus määratakse võistkonnaliikmete poolt väljalastud silmade summa alusel. Võrdse võistkondliku tulemuse korral arvestatakse paremat individuaaltulemust harjutuses nr 1 ja seejärel harjutuses nr 2.
Võrdse individuaaltulemuse korral on määravaks viimane seeria. Juhendiga mittemääratletud küsimused lahendab kohtunikekogu
VIII PROTESTIDE ESITAMISE KORD
Protestid esitatakse kirjalikult 30 minuti jooksul peale tulemuste teatamist. Hilisemaid esitatud proteste kohtunikekogu arutama ei hakka.
IX AUTASUSTAMINE
Üldarvestuses esikohale tulnud võistkonda autasustatakse Eesti Laskurliidu rändkarikaga ning jäädava karika ja diplomiga. Teisele ja kolmandale kohale tulnud võistkondi autasustatakse karika ja diplomiga.
Individuaalselt autasustatakse iga harjutuse kolme paremat nais- ja meeslaskurit karika ja diplomiga.
X ORGANISEERIMINE
Võistluse organiseerib Kaitseliidu Tallinna Malev. Võistlusi juhib kohtunikekogu.
XI MUUD KÜSIMUSED
• Võistlejatel kohal olla 30 min enne laskeharjutuse algust.
• Võistluse avamisel ja lõpetamisel esineda oma ametkonna vormis. Laskeharjutuste täitmisel on riietus suvine välivorm või külalistel oma ametkonna vomiriietus.
• Võistluskohas ei varustata võistlejaid relvade, laskemoona, alusmati ega pikksilmaga.