mil.ee, siis anna märku ka maleva kontaktile veljo.soomekaitseliit.ee. Registreerimisel on vaja anda järgmised andmed: 1. auaste 2. nimi 3. väeosa keda esindad  " />
Teksti suurus:
A A A

20.03.2020 KV 2020. a. Scoutsrännaku meistrivõistlused

18.02.2020
Kui registreerid ennast rännakule, siis lisaks võistluse kontaktile deevi.otsmil.ee, siis anna märku ka maleva kontaktile veljo.soomekaitseliit.ee.
Registreerimisel on vaja anda järgmised andmed:
1. auaste
2. nimi
3. väeosa keda esindad


 
Kaitseväe 2020. a Scoutsrännaku meistrivõistluste juhend

Eesmärk: selgitada välja Kaitseväe meistrid kiirrännakus.
Aeg ja koht: 20.03.2020, start ja finiš Läsna teeninduslinnakus.
Eelülesandmine: osalemisest või mitteosalemisest tuleb teavitada 1. jalaväebrigaadi
spordisektsiooni ülema meiliaadressile deevi.otsmil.ee hiljemalt 06.03.2020. Nimeline
ülesandmine esitada meiliaadressil deevi.otsmil.ee hiljemalt 13.03.2020.a kella 12:00-ks.

Eelülesandmiseta saabunud võistkondi võistlustele ei lubata.

Osavõtjad: Kaitseväe peastaabi, keskalluvusega struktuuriüksuste, Kaitseliidu peastaabi ja
malevate ning liitlasüksuste võistkonnad. Võistkonna suurus on 10 liikmeline, üksuse
võistkondade arv on vaba.

Võistlusdistantsid-, klassid ja reeglid:
kõik osalejad peavad olema eelnevalt tutvunud 1.jalaväebrigaadi Scoutspataljoni
ülema poolt 27.01.2020 kinnitatud „Scoutsrännak 2020“ administratiivkäsuga nr 270K
ning lisadega (julgeolek ja ohutustehnika, rännaku marsruut, juhend 2020;
marsruudikaart, Läsna teeninduslinnaku plaan);
võistlusdistants on ligikaudu 30 km, võistlustrassi läbimise kontrollaeg on 8 tundi;
10 liikmeline võistkond (võistkonna koosseisu võivad kuuluda kõik üksuse
tegevväelased/ajateenijad/ametnikud/töölised sõltumata vanusest ja soost);
KV MV võistkondlik arvestus toimub elektroonilise ajavõtuga, kiibid igale võistlejale
väljastatakse kaalumis- ja registreerimise telgis;
seljakoti kontrollkaalumine toimub iseseisvalt vahetult enne starti ja KORRALDAJA
poolt pärast finišit;
võistkonnaliikmed ei pea liikuma trassil koos, kõik lõpetajad saavad vastavalt oma
tulemusele oma võistlusklassile (vorm 1 või vorm 2) individuaalarvestuse lõppkoha.

Varustuses on kõigil osalejatel järgmine:

o VORM 1 – tegevväelased, ajateenijad, kaitseliitlased

o välivorm, saapad, seljakott (rakmete ja lahinguvesti kasutamine keelatud),
teenistusrelv (automaat) + 1 salv ilma laskemoonata. Seljakoti raskuseks peab
olema vähemalt 10 kg (RÄNNAKU LÕPUS, ilma relva, salve, vee ja toidu kaaluta).
Vajadusel lisatakse kaalu liivakotikestega enne starti. Relva hoidmine seljakotis on
keelatud, ainult käes või kaelas. Relva lahti võtmine osadeks ja nende paigutamine
seljakotti on keelatud.

o VORM 2 – ametnikud, töölised

o Vabalt valitud riietus ja jalanõud. Seljakott, rakmed, lahingvest vms. Seljakoti
raskuseks peab olema vähemalt 15 kg (RÄNNAKU LÕPUS, ilma vee ja toidu
kaaluta). Vajadusel lisatakse kaalu liivakotikesega enne starti.

Võistluse ajakava:
08.00–09.30 saabumine Läsna teeninduslinnaku territooriumile, kohaloleku kontroll ja
seljakoti kaalumine
10.00 ühisstart
10.00–18.00 jalgsirännak „Scoutsrännak 2020“ marsruudil
13.00–18.00 finiš avatud, seljakottide kaalumine, toitlustus.
Autasustamine 30 minutit peale kolmanda võistkonna lõpetamist.

Tulemuste arvestus:
võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse võistkonna 9 kiirema liikme ajad;
sama üksuse teised võistkonnad paremusjärjestuses kohti kinni ei hoia;
võrdse tulemuse korral saab võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel otsustavaks
individuaalarvestuses saavutatud kõrgem koht.

Autasustamine: kolme paremat võistkonda autasustatakse karikaga ja võistkonna liikmeid
diplomi ja medaliga. Kaitseväe meistrit autasustatakse meistri särgiga.

Muud küsimused: toitlustuse (supp, pirukas, morss/tee) tagab võistluse korraldaja.