Teksti suurus:
A A A

29.03.19 "Scoutsrännak 2019"

18.03.2019
Ürituse ajakava:
Scoutsrännak toimub 29.03.2019 ajavahemikul 10.00-18.00.
Saabumine Läsna teeninduslinnakusse mitte hiljem kui 09.30
08.00 – 09.30 - saabumine Läsna linnaku territooriumile, kohaloleku kontroll ja seljakoti kaalumine;
10.00 – ühisstart;
10.00 – 18.00 – jalgsirännak „Scoutsrännak 2019“ marsruudil;
13.00 – 18.00 – finiš ja seljakottide kaalumine, autasustamine, toitlustamine.
 
Registreerimine:
Osalemine AINULT eelregistreerumisega aadressil: scoutsrannakmil.ee ja anda teada maleva kontaktisikule veljo.soomekaitseliit.ee.
E-mailile palume märkida eesnimi, perekonnanimi ning organisatsioon. Rännakul osalejate arv on piiratud 1700 osalejaga. Info osalejate piirarvu täitumisest antakse kodulehel (scouts.mil.ee) teada. Juhul kui osalejate piirarv ei täitu on registreerimise viimaseks päevaks 20.03.2019.

"SCOUTSRÄNNAK 2019" JUHEND
 
Varustus
 
VORM nr 1
Kaitseväe (või esindatava struktuuri) välivorm
(arvesse läheb AINULT SELJAKOTT; rakmete, lahingvesti vms kasutamise korral liigitatakse võistleja automaatselt VORM nr 2 kasutajaks)Teenistusrelv (automaat) + 1 salv ilma laskemoonata.
Seljakoti raskuseks peab olema vähemalt 10 kg (RÄNNAKU LÕPUS, ilma relva, salve, vee ja toidu kaaluta). Vajadusel lisatakse kaalu liivakotikestega enne starti. Relva hoidmine seljakotis on keelatud: ainult käes või kaelas. Relva lahti võtmine osadeks ja nende paigutamine seljakotti on keelatud.
 
VORM nr 2
Vabalt valitud vorm
Vabalt valitud jalanõud
Seljakott, rakmed, lahingvest vms
Seljakoti raskuseks peab olema vähemalt 15 kg (RÄNNAKU LÕPUS, ilma vee ja toidu kaaluta).Vajadusel lisatakse kaalu liivakotikestega enne starti.
 
NB! Seljakoti kontroll-kaalumine toimub iseseisvalt vahetult enne starti ja korraldaja poolt pärast finišit. Võistleja, kelle seljakoti raskus on finišis lubatust väiksem, diskvalifitseeritakse (st. ametlikes protokollides inimene ei kajastu kuid rännaku läbimise rõõm jääb).
 
Rännakumarsruudi üldkirjeldus
Rännakumarsruut läbib liigendatud maastiku, Kaitseväe keskpolügooni ja selle ümbruse looduskauneid kohti, sh Põhja-Kõrvemaa looduskaitse ala. Seoses varakevadega võivad teed ning rajad olla libedad, porised ja vesised, sh Valgejõgi üle kallaste. Põhiosa rännakumarsruudist kulgeb mööda kõrvalisi teid, kus liiklusoht on minimaalne. Rännakumarsruudil ei ole takistusi ning puudub vastutegevus. Rännakumarsruudil on teede ristumiskohtades väljas juhatusmeeskonnad. Marsruut on maastikul tähistatud lindiga ning igas julgestuspunktis kilomeetritähis koos infoga (kaart), kus kohas parajasti asutakse.
Rännakmarsruudil ei ole lubatud kasutada põhiteelt kõrvale suunduvaid otseteid. Reegli eiramise korral aega ei arvestata.
 
Julgestus
Suuremad ristmikud ja jõeületuskoht on julgestatud. Rajal liiguvad ringi mobiilsed meditsiinigrupid, kes osutavad esmast arstiabi ja vajadusel evakueerivad vigastatud või haigestunud osalejad lähimasse julgestuspunkti või siis 1. Jalaväebrigaadi Tagalapataljoni Tapa meditsiinikeskusesse. Katkestanud, haigestunud või vigastatud osalejad toob julgestuspunktidest ära julgestusauto. Igal osalejal on õigus pöörduda abi saamiseks ükskõik millise liikuva meditsiinigrupi või raja julgestuspunktis asuvate julgestajate poole.
 
Jõe ületamine
Kõik vajalik informatsioon seoses jõe ületamisega lisatakse info stendile ootealal Läsna teeninduslinnakus. Jooksusilla eest vastutav julgestusmeeskond tagavad osavõtvale personalile jõe ohutu ületamise.
 
Start ja finiš
Scoutsrännakult osavõtjad peavad enne starti läbima kaalumis- ja registreerimistelgi. Pärast seljakoti kaalumist ja osalemise registreerimist liiguvad osalejad lintidega tähistatud ootealale, kus oodatakse ühisstarti. Pärast kaalumist ilma mõjuva põhjuseta enam ootealast lahkuda ei tohi! Start antakse helisignaaliga (soomukilt). Finišeerimine toimub sekretariaadi telgis, kus fikseeritakse distantsi läbimise aeg ning kaalutakse varustus. Pärast lõpetamist on võimalus kasutada pesemiseks sauna ja duširuume. Pesemiskohtade kohta saab informatsiooni kohapeal olevatelt organiseerijatelt.
 
Toitlustamine
Rännaku marsruudil pakutakse osalejatele tasuta sooja mustikasuppi. Vee ja tee jagamise punktid on julgestuspunktides ning finišis. Vesi ja tee on tasuta. Peale finišeerimist pakutakse osalejatele Läsna teeninduslinnakus tasuta sooja sõdurisuppi.
 
Autasustamine
Scoutsrännaku läbimise arvestamine toimub kahes kategoorias. Esimesse kategooriasse kuuluvad kõik rännaku sooritajad, kes kasutavad rännaku läbimiseks vormi nr. 1. Teise kategooriasse kuuluvad kõik, kes kasutavad rännaku läbimiseks vormi nr. 2.
 
Iga lõpetanu olenemata kategooriast, kes läbib rännakumarsruudi alla 8 tunni, saab vahetult peale finišit Scoutsrännaku läbimist tõendava sertifikaadi.
 
Kolm esimest meest ja kolm esimest naist esimesse kategooriasse kuuluvat finišeerijat saavad karikad, mis antakse üle vahetult peale finišeerimist. Juhul kui esimene vormis nr. 1 finišeerija ületab, antakse talle rajarekordi püstitamise eest erimeene. Kuna tegemist on täiesti uue trassiga, siis rajarekordi arvestamine algab otsast peale ehk esimene lõpetaja aeg on ka rajarekord.
 
100 esimest esimesse kategooriasse kuuluvat rännaku lõpetajat, kolme esimest  esimesse kategooriasse kuuluvat naist (kui nad ei tulnud 100 esimese hulka) ning esimest teise kategooriasse kuuluvat meest ja naist  autasustatakse Scoutspataljoni embleemiga T-särgiga. Rännaku medali saavad need esimesse kategooriasse kuuluvad lõpetajad, kes läbivad rännaku alla 4h 30min. Teise kategooriasse kuuluvad lõpetajad saavad rännaku medali siis, kui nende rännakuks kulunud aeg jääb alla 4 h.
 
Auhinnad:
Rajarekordi püstitajale
Vorm 1 esimesele kolmele mehele
Vorm 1 esimesele kolmele naisele
Vorm 2 esimesele mehele ja naisele
Lohutusauhind viimasele lõpetajale
 
Sponsorid (tagavad auhinnad):
AS GALVI-LINDA, GLADIUS GRUPP OÜ, FOXBERG, STILLABUNT OÜ, EUROSEC, REORG OÜ, UNITRADER OÜ, VELAK EESTI OÜ, AS LeVa.
 
Scoutspataljoni heategevus
Nii stardi kui finiši alal on võimalik toetada vigastada saanud sõjamehi annetusega ja/või Scoutspataljoni kalendri ostmisega (tulud lähevad vigastatud võitlejate ühingule).
 
Pildistamine ja filmimine
Pöörame osavõtjavõtjate tähelepanu sellele, et rännaku kulgu ja osalejaid jäädvustatakse nii video, kui ka fotodena. Jäädvustatud materjali kasutatakse nii avalikus- kui sotsiaalmeedias.
 
Lõppsõna
Pärast Scoutsrännaku läbimist üldist lõpurivistust ei toimu. Peale pesemist ja sooja supi söömist lahkuvad võistlejad Läsna teeninduslinnaku territooriumilt iseseisvalt.
 
Jõudu, jaksu ja head tuju rajale!