kaitseliit.ee või tel. 717 9464" />
Teksti suurus:
A A A

29.03.2020 J. Kärneri nimeline laskevõistlus

27.02.2020
Registreerimine MHK 20.03.2020 kella 12:00-ks e-maili teel veljo.soomekaitseliit.ee või tel. 717 9464
J. Kärneri nimelise laskevõistluse lahingrelvadest laskmises juhend
 
 
Eesmärk:
Populariseerida lahingrelvast laskmist kaitseliitlaste hulgas.
Selgitada välja parim võistkond lahingrelvast laskmises.
 
Koht ja aeg:
Harjutuspäev:
28.03.20 kell 10.00 toimub  Väluste 300m lasketiirus kõikide registreerinud võistkondadele laskmispäev.
Võistluspäev:
Viljandimaa, Väluste 300m lasketiir 29.03.20
Võistkondade kogunemine ja mandaat 09:00 - 09:30 Väluste lasketiirus.
Võistluste algus 10:00 Väluste laskeväljal.
 
Osavõtjad ja võistlustingimused:
Osa võtavad Kaitseliidu malevate 4-liikmelised võistkonnad, registreerunud välisvõistkonnad ja kuni 4 võistkonda Sakala Malevast. Võistlus on individuaal-meeskondlik. Võistkonna koosseisus on 4 võistlejat.
Võistkondade laskeraja number loositakse mandaadis. Igast võistkonnast laseb igas vahetuses üks võistleja. Kõik laskeasendid lastakse järjest, tulemused loetakse peale kolmandat vooru  (manuaalselt), lugemis meeskonna poolt. Võistleja ise ei lähe sihtmärkide juurde.
Relvad: lahtise sihikuga lahingrelvad (AK 4) cal 7,62  mm
Riietus: kaitseväe välivorm vastavalt ilmastikule.
 
Eelregistreerimine:
Kaitseliidu malevatel edastada oma võistkonna kinnitatud registreerimisleht (lisatud) esindaja ja võistlejate nimedega hiljemalt 20.03.2020 kella 12:00-ks e-maili teel veljo.soomekaitseliit.ee
 
Võistlusala:                                                                                                       
Laskmine lahtise sihikuga lahingrelvast (AK 4) cal 7,62  mm.
Proovilaskmine: 5 proovilasku lamades laskeasendist, distants 100m. Aega laskmiseks 10 min.
Võistluslaskmine:10 lasku lamades, 10 lasku püsti ja 10 lasku põlvelt laskeasendist, distants 100m. Aega laskmiseks  3 x 10 min.
 
Laskeasendid
Lamades asendist laskmisel laskur lamab kõhuli laskekohal, näoga märklehe poole. Relva hoitakse parema käega püstolkäepidemest, vasaku käega laesäärest või salvest, relva kaba toetub vastu paremat õlga. Käte küünarvarred (küünarnukist randmeni ), riietus ja relv ( ka padrunisalv ) peavad olema selgelt eraldatud laskekoha pinnast ning kõikidest kõrvalistest esemetest. Rihma kasutamine on keelatud. Käed ei tohi omavahel kokku puutuda.
Püsti asendist laskmisel laskur seisab laskekohal ilma kõrvalise eseme lisatoeta. Relva hoitakse parema käega püstolkäepidemest, vasakuga laesäärest või salvest, relva kaba toetub vastu paremat õlga. Vasak käsivars või küünarnukk võib toetuda rinnale või puusale. Relva rihma kasutamine on keelatud ja rihm ripub vabalt.Püsti asendist laskmisel ei tohi võistlejad kanda vöörihma ega paigutada jaki taskutesse esemeid, mida oleks võimalik kasutada küünarnuki lisatoena.
Põlvelt laskmisel laskur istub parema jala kannal, põlv toetub maha. Põlvekoti kasutamine keelatud. Parema jala laba võib olla pööratud mistahes nurga all. Relva hoitakse vasaku käega laesäärest, parema käega püstolkäepidemest ja kaba toetub vastu paremat õlga. Vasak küünarnukk toetub põlvele. Relva rihma kasutamine on keelatud.
Vasakukäelistel on  relva hoidmise asendid vastupidised paremakäelistele.
Igast laskeasendist (lamades, püsti, põlvelt) laskmiseks on aega 10 min. Tõrgete esinemise korral lisaaega ei anta ja laskmata jäänud lasud loetakse võrdseks 0-ga. Tõrke eemaldab laskja iseseisvalt ilma kõrvalise abita. Kui tõrget pole võimalik eemaldada, jääb laskjal seeria pooleli ja tõrge eemaldatakse peale jooksva laskmise lõppu, kasutades selleks abijõudusid (võistkonna esindaja, laskmiste läbiviija jne). 
Märkleht nr 4. Rinnakuju, 52 x 52 cm, roheline (KVJ 16.03.2010.a käskkiri nr 90 „Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri“).

Laskevõistlusel  kehtestatud reeglid:
Relvade tehasekonstruktsiooni muutmine on keelatud.
Laskuri riietus vastab Kaitseliidu vormi nõuetele. Igasugune erivarustus ja vahendid või riided, mis aitavad jäigastada  või osaliseltki piiravad jalgade, keha või käsivarre liikuvust on keelatud.
Laskur on kohustatud kasutama kuulmist kaitsvaid abivahendeid (kõrvatropid, kõrvaklapid).
Laskur võib laskekohal kasutada alusriiet või alusmatti.
Laskur võib kasutada prille. Optiliste seadmete ja läätsede kinnitamine relvale on keelatud
Oma laskemoona kasutamine ei ole keelatud (Võistkonnal peab endal laskemoon kaasas olema). 
Võitjate selgitamine:
Individuaalselt tuleb võitjaks laskja, kes laseb välja kõige kolme harjutuse kokkuvõttes suurima punktisumma.
Võistkondlikus arvestuses summeeritakse võistkonna liikmete individuaaltulemused.
Võrdsete punktisummade korral osutub võitjaks see isik või võistkond kellel on rohkem  silmasid „kümme”. Kui ka need on võrdsed siis vaadatakse üheksate arvu jne. Kõik tulemused lähevad kirja manuaalse lugemise teel. Sihtmärkide juurde ei minda.
 
Kohtunikud:
Võistluste žürii esimees (peakohtunik) ja laskmiste läbiviija (žürii liige, tulejoone kohtunik) on Sakala malevast. Žürii kolmas liige, tulemuste arvestamise komisjon ja vajadusel abikohtunikud valitakse võistkondade esindajate ning võitlejate hulgast mandaadis.
 
Autasustamine:
Individuaalselt kolme paremat laskjat autasustatakse diplomi ja meenega.
Parimat võistkonda autasustatakse rändkarika ja diplomiga, teine ja kolmas koht saavad diplomi ning medalid.
 
Protestid:
Kõik protestid esitatakse kirjalikult võistluse peakohtunikule mitte hiljem kui 10 minutit peale viimase laskjate vahetuse märklehtede lugemist.
Protestikomisjon on kolmeliikmeline pluss üks asendusliige. Komisjoni esimees on peakohtunik. Ülejäänud liikmed ja asendusliige valitakse mandaadis külalisvõistkondade esindajate hulgast.
 
Tulemuste arvestamine:
Tulemused loetakse iga vooru järel manuaalset lugemist kasutades. Selleks on moodustatud lugemis meeskond.