Teksti suurus:
A A A

Aasta kaitseliitlase konkurss

15.09.2021

Taas on Kaitseliit välja kuulutanud konkursi aasta kaitseliitlase ja naiskodukaitsja leidmiseks
Täpsema info ja juhendid leiad lingilt https://www.kaitseliit.ee/et/konkurss-aasta-kaitseliitlane-aasta-naiskodukaitsja
 
Esialgu ootame kõigi tublide kohta esseed, hiljemalt 4. oktoober anu.poldkaitseliit.ee või paberil maleva staapi.
Väljavõte juhendist:
2.1 Essee peab sisaldama lühikest ülevaadet kandidaadi vabatahtlikust tegevusest Kaitseliidus ning kirjeldama kandidaadi omadusi, mis teda teistele eeskujuks tõstavad. Kindlasti tuleks mainida kandidaadi tegevust Kaitseliidu arendamisel (sh aktiivsust organisatsiooni arengus kaasarääkimisel, töögruppides osalemisel, väljaõppe läbiviimisel, organisatsiooni tutvustamisel ühiskonnas, jne). Võimalusel tuleks kandidaadi tegevuse kirjeldamist täiendada konkreetsete faktide või näidetega. Lisaks tuleks essees mainida, mitu aastat essee autor kandidaati tunneb ning milline on nende seos Kaitseliidus (Nt: Tunnen kandidaati 5 aastat, millest 3 aastat oleme koos olnud malevkonna juhatuse liikmed). Essee pikkuseks on maksimaalselt 1 A4 lehekülg, essee on arvutikirjas ning selle autori poolt allkirjastatud. Lõike esseest kasutatakse kandidaatide tutvustamisel avalikkusele (pidulikul vastuvõtul, Kaitse Kodu! artiklis, jne). Essee autorit sellest eraldi ei teavitata.

Juhise järgi peaks essee olema esitatud läbi allüksuse juhatuse ja juhatusepoolse kommentaariga (lisab malevkonna pealik, ei pea kohe kirjutama ankeeti, võite saata mulle vabas vormis, hiljem vormistab Anu ankeedis ja saadab allkirjastamiseks)

Väljavõte juhendist:
1.4 Konkursile saavad kandidaate esitada kõik Kaitseliidu/Naiskodukaitse liikmed ja töötajad. Kandidaadi esitaja valmistab ette kandidaati iseloomustava essee ning toimetab selle allüksuse juhatusele. Juhatus kujundab kandidaadi sobivuse kohta „Aasta kaitseliitlase“ tiitlile arvamuse ning allüksuse pealik teeb sellekohase märke „Aasta kaitseliitlase kandidaadi ankeeti“, lisades juhatusepoolse kommentaari või lühikokkuvõtte juhatuse arutelust. Järgneva, kandidaadi isikuandmeid ja tegevusaktiivsust sisaldava osa ankeedist täidab personalispetsialist, tuginedes liikme teenistustoimikule ja dokumentatsioonile. Lõpliku otsuse kandidaadi sobivuse kohta kujundab eeltoodud andmetele tuginedes maleva juhatus, malevapealik kirjutab ankeeti sellekohase märke, lisades juhatusepoolse kommentaari või lühikokkuvõtte juhatuse arutelust.

Lõpliku otsuse teeb maleva juhatus
Olge siis avatud märkama tublisid enese ümber ja lennukat sulge! Ehk võiks selleaastane essee olla isegi luulevormis …