Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

Kaitseliidu liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja ning liikmemaksust vabastamise kord (kinnitatud Kaitseliidu keskkogul 21.01.2023) 
§ 3. Liikmemaksu tasumise tähtaeg
(1) Kaitseliidu tegev- või toetajaliikmeks saamisel tasub liige jooksva aasta liikmemaksu ühe kuu jooksul, olenemata liikmeks saamise kuupäevast.
(2) Tegev- või toetajaliige peab liikmemaksu tasuma, vastavalt talle määratud määras, jooksva aasta eest mitte hiljem kui 31. märtsiks.


Kaitseliidu liikmemaks 12 eurot aastas.

Liikmemaksu saab maksta pangaülekandega Kaitseliidu kontole SEB-s.

Makse saaja: Kaitseliit
Saaja konto: EE461010022002422007
Viitenumber – 62020100106

Selgitusse märkida:
• inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse
• malevkonna nimi, kuhu kuulutakse
• aasta, mille eest makstakse
• allüksuse kood ( Kuressaare malevkond - 10SAA, Pöide malevkond - 11SAA, Meremalevkond - 12SAA, Hiiumaa malevkond -  23SAA )

Näiteks: Ain Püss, Pöide malevkond, 2022, 11SAA

Liikmemaksudena laekunud raha kantakse allüksuse omatulude eelarvesse ja selle kasutamise otsustab allüksuse juhatus.

Oodatud on ka maleva auhinnafondi tehtavad sihtannetused
Sihtannetuse tegemisel märkida maksekorralduse selgitusse: komplekslaskevõistlus, 30SAA, X2035


Naiskodukaitse liikmemaksu info on järgmine:
1) Saaja: Kaitseliit
2) SEB pank a/k: EE461010022002422007
3) Viitenumber: 62020100193
4) Summa: 12 eurot
4) Selgitus: 4SAA, nimi, aasta, jaoskond

Näide: 4SAA, Minni Hiir, liikmemaks 2022. aasta eest, Pihtla jsk