Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

Kaitseliidu liikmemaks 12 eurot aastas.

Liikmemaksu saab maksta pangaülekandega Kaitseliidu kontole SEB-s.

Makse saaja: Kaitseliit
Saaja konto: EE461010022002422007
Viitenumber – 62020100106

Selgitusse märkida:
• inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse
• malevkonna või kompanii nimi, kuhu kuulutakse
• aasta, mille eest makstakse
• allüksuse kood ( Kuressaare malevkond - 10SAA, Pöide malevkond - 11SAA, Meremalevkond - 12SAA, Hiiumaa malevkond -  23SAA )

Näiteks: Ain Püss, Pöide malevkond, 2022, 11SAA

Liikmemaksudena laekunud raha kantakse allüksuse omatulude eelarvesse ja selle kasutamise otsustab allüksuse juhatus.

Oodatud on ka maleva auhinnafondi tehtavad sihtannetused
Sihtannetuse tegemisel märkida maksekorralduse selgitusse: komplekslaskevõistlus, 30SAA, X2035


Naiskodukaitse liikmemaksu info on järgmine:
1) Saaja: Kaitseliit
2) SEB pank a/k: EE461010022002422007
3) Viitenumber: 62020100193
4) Summa: 12 eurot
4) Selgitus: 4SAA, nimi, aasta, jaoskond

Näide: 4SAA, Minni Hiir, liikmemaks 2022. aasta eest, Pihtla jsk