Teksti suurus:
A A A

Liikmeskonna auditist Saaremaa malevas

13.05.2020
Austatud Saaremaa maleva kaitseliitlased,

Mõned päevad tagasi andsin teile küsitluse osas juba eelinfot kuid nüüd natuke põhjalikumalt.

Kaitseliidu ülem on oma aastakäsuga selle aasta olulisemaks ülesandeks seadnud liikmeskonna küsitluse, et iga kaitseliitlane, naiskodukaitsja ja noortejuht teaks oma ülesandeid kriisi- ja sõjaajal. Tuginedes KL ülema aastakäsule viib Saaremaa malev läbi oma liikmeskonna küsitluse, mille eesmärgiks on kaardistada Saaremaa maleva liikmeskonna tegelik seis ja sõjaaja staatus. Sõjaaja staatuse all peame silmas liikmete kuulumist (soovi kuuluda) maakaitse struktuuri ehk siis sõja korral sõjalisse struktuuri või siis mittesõjalisse struktuuri, mida me oleme rajamas. Positiivne on see, et nüüd saavad ka üle 60 aastased mehed/naised endale võtta riigikaitsekohustuse. Lõpptulemina on Saaremaa maleval selged ja meie võimetele vastavad sõja aja struktuurid ning iga liige teab oma paigust ning ülesannet sõja ajal. Küsitluse käigus täpsustatakse üle ka liikmete kontaktandmed.
Küsitluse esimene ja kõige olulisem etapp on liikmeskonna küsitluse läbiviimine. Esimene etapp kestab kuni 15.06.2020. Palve kõigile, et kui selleks ajaks ei ole teiega ühendust võetud, andke palun sellest teada maleva personali spetsialistile ja teiega luuakse kindlasti kontakt ning viiakse läbi küsitlus. Teises etapis toimub andmete analüüs ning kolmandas etapis ehk aasta lõpuks peaks selguma malevate kaupa juba täpsed struktuurid ja ülesanded. Kaitseliidu ülema tahe on, et 2020 aasta jooksul kinnitatakse uued struktuurid ning liikmete struktuuridesse määramine.

Küsitluse läbiviimise ülesande olen määranud malevkondade pealikele ja juhatustele ning kompanii- ja rühma pealikele. Küsitluse käigus tuleb ühendust võtta kõigi maleva täisealiste liikmetega (noorliikmeid ei küsitleta), ka staabi määratud koosseis osaleb küsitluse läbiviimisel. Siinkohal ongi oluline, et te teaksite küsitluse toimumisest ja ei arvaks, et see pole kellegi poolt lihtsalt andmete kogumine vaid organiseeritud ja plaanipärane tegevus. NKK osas viivad küsitluse läbi NKK instruktor ja jaoskondade juhid. Küsitluse läbiviimise osas on malevkonnapealikega planeeritud ka kohtumine 14.05.2020 kl 17.00 maleva staabis.

Kaitseliidu liimeskonna auditist ja selle eesmärkidest (samuti ka ankeedi sisust/küsimustest) saab lugeda ka „Kaitse kodu" 4. numbris lehekülgedelt 11-13, samuti on Kaitse kodu loetav ka veebi aadressil https://issuu.com/kaitse_kodu/docs/kaitse_kodu_04_2020_veeb. Soovitan kõigil leida 10-15 minutit, et see artikkel läbi lugeda, sellega saate täpsema ülevaate Kaitseliidu ülema tahtest.

Lõppkokkuvõttes sõltub küsitluse läbiviimise ja tulemuste kvaliteedist ka auditi lõpptulemus. Soovin kõigile jõudu, mõistvat suhtumist ja head tahet küsitlusele kaasaaitamise osas ja me oleme jälle ühe suure sammu kaitseliidu arengus edasi astunud. Püsige terved!

Parimatega
Gunnar Havi
Malevapealik