Teksti suurus:
A A A

Saaremaa maleva pealik

Sündinud 02.10.1968

Haridus:
1984     Kuressaare põhikool
1988     Kehtna Näidissovhoostehnikum
1994     Soome Lappeenranta Maakaitsekool
2001     Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Kõrgem Sõjakool
 
Täiendõpe:
2012     Kõrgemad Riigikaitsekursused
2010     Kaitseväe Logistikakeskus, Sõjalise logistika üldalused
2010     BALTDEFCOL, The Joint Command and General Staff Course, JUHTIMINE
2009     BALTDEFCOL, Army Intermediate Command and Staff Course
2008     Taani Nõunike ja Koolitajate Staap, strateegiline liikumisplaneerimise kursus
2007     Briti Kaitseväe Nõunike ja Koolituse Grupp, Lahingu planeerimise kursus
2005     Soome, Patria soomustransportööri XA 180 6x6 APC kursus
2001     KVÜÕA, jalaväepataljoni lahingutegevuse planeerimise ja juhtimise baaskursus
1996     Ohvitseride kursus
1992     Piirivalveameti Kuressaare Õppekeskus, inspektor
 
Teenistuskäik:
08.08.2016 - …..                  Kaitseliit │Malevad │Saaremaa malev │Pealik
1.08.2014 -   08.08.2016      Kaitseliit | Malevad | Harju Malev | Pealik,
30.07.2012 - 31.08.2012      Kaitsevägi | KV Logistikakeskus |, Ülema ülesannetes,
14.03.2012 - 31.07.2014      Kaitsevägi | KV Logistikakeskus | Staap | , Staabiülem,
21.06.2010 - 13.03.2012      Kaitsevägi | KV Logistikakeskus | Logistikapataljon | , Ülem,
12.12.2007 - 20.06.2010      Kaitsevägi | Maavägi |1. jalaväebrigaad | Brigaadi staap | Staabiohvitser
23.04.2007 - 11.12.2007      VÕK ROK, EST LNO Staff Officer,
 8.09.2006 - 22.04.2007       Scoutspataljon, staabi- ja tagalakompanii ülem,
 1.12.2005 - 7.09.2006         VÕK ROK, BALTSQN-13 luurekompanii ülema asetäitja,
 1.02.2005 - 30.11.2005       Scoutspataljon, staap, tagalakompanii, ülem,
 4.08.2003 - 31.01.2005       Scoutspataljon, staabi tagalasektsioon, pataljonitehnik,
 1.01.2002 - 3.08.2003         Piirivalve, Harju rajooni ülema asetäitja
 10.02.1997 - 29.08.1998     Piirivalveamet, Paldiski kordoni ülem
 1.11.1996 - 9.02.1997         Piirivalveamet, Paldiski kordoni teenistusohvitser,
 1.10.1996 - 30.10.1996       Piirivalveamet, Põhja Piirivalvepiirkonna Reisisadama piiripunkt
 1.01.1996 - 30.09.1996       Piirivalveamet, Ruhnu kordoni ülem,
 1.09.1994 - 31.12.1995       Piirivalveamet, Undava kordoni ülem,
 18.12.1992 - 31.08.1994     Piirivalveamet, teenistus piirivalves,
 7.11.1992 - 17.12.1992       Kuressaare Õppekeskus, kursant,

Auastmed:
2012      kolonelleitnant
2008      major
2004      kapten
2001      leitnant
1998      nooremleitnant
1996      lipnik
1994      vanemveebel
1994      veebel
1993      nooremveebel
 
Autasud:
KV teeneterist riigikaitseliste teenete eest
Kaitseväe teeneterist eeskujuliku teenistuse eest
Piirivalve teeneterist eeskujuliku teenistuse eest
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
Mälestusmedal “10. aastat taastatud kaitseväge”
Mälestusmedal "10 aastat taastatud piirivalvet" I liik
Kaitseväe Logistikakeskuse teenetemärk
Autokompanii rinnamärk
Piirivalveohvitseri teenetemärk "Piirikotkas"
Rinnamärk "Mõõk ja Ilves"
Soome reservväelaste liidu teenetemedal       
Prantsusmaa armee teenete medal
 
Keelteoskus:
Eesti (emakeel), inglise, soome ja vene keel.