Teksti suurus:
A A A

Merevaatleja kursus (07-08.11.2020)

03.11.2020
Kursus viiakse läbi kolmes etapis, millest esimene toimub 07.- 08.11.2020 mereväekoolis, teine distantsõppena Kaitseväe e-õppe portaalis Ilias ja kolmas praktilise harjutusena pärast teise faasi edukat edukat läbimist.
Antud kursus on loodud eesmärgiga õpetada välja kaitseliitlasi, kelle ülesanne on teostada vaatluspositsioonidel merevaatlust.
Kursusel käsitletakse teemasid: vaatlusposti loomise põhimõtted, vaatleja ülesanded ja kohustused. Lisaks õpitakse tundma laeva ehitust (terminoloogiat), erinevaid laevatüüpe ja laeva tulesid. Samuti pööratakse suurt rõhku korrektsete sideprotseduuride omandamisele, tagamaks, et ettekanded on selged, konkreetsed ja informatiivsed. Osalejad saavad ka ülevaate üldisest merepildi loomise kontseptsioonist ehk millist rolli nad mängivad mereolukorra teadlikkuse loomisel.
 
Kursus on planeeritud kolmeks erinevaks faasiks:
1. Kahepäevane lähiõpe MeVBs – teooriatunnid (10 h), MOK külastus/ringkäik, praktiline harjutus MeVB (vaatlus kai pealt, ettekanded MOKi) (6 h).
2. Iseseisev õpe, kirjalik test e-õppe keskkonnas Ilias – sisuliselt teoorias läbi võetud materjal, mida õppur saab kinnistada, testiks õppimine (16 h).
3. Praktikum – merevaatlus praktika ühel õppusel (vähemalt 8 h).
Kogu kursuse maht on planeeritud 40 akadeemilisele tunnile (loenguid 10 h, praktikum 14 h, iseseisvat tööd 16 h).
Kursuse läbides panustab vaatleja efektiivsemalt üldisesse mereolukorrateadlikkusse läbi lokaalse tuvastatud merepildi loomise ja selle edastamise MeV lahinguvalvekeskuse mereseireoperaatorile.
 
NB! Kursusel osalejate arv on limiteeritud, seega soovijatel anda aegsasti teada vbl Soomele ( veljo.soomekaitseliit.ee ).