kaitseliit.ee" />
Teksti suurus:
A A A

Õpi jaoülemaks! Nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus (jaoülem)

02.06.2020
Tule õpi nooremallohvitseriks!
Kui on tahtmist, huvi ja piisavalt motivatsiooni, registreeri ennast NAKkl katsetele MHK 10082020 anu.poldkaitseliit.ee
Nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus (jaoülem) vastuvõtutingimused ja katsete kirjeldused
1.         Aeg ja koht: katsed viiakse läbi Kaitseliidu ringkondades 2020. a septembrikuu jooksul.
 
2.         Kandidaatidele esitatavad nõuded
Ametikoht Jaopealik (-ülem)
või muu nooremallohvitseri ametikoht (k.a. planeeritud)
Haridus - Kesk
Eelduskursus - SOKkl
Lisanõudmised - jao liikmena praktika vähemalt 2 aastat
 
3.         Vastuvõtukatsete kirjeldus
Katsed koosnevad kahest osast: sõdurioskuste kontrollist ja  vestlusest.
3.1       Sõduri oskuste katseosa eesmärk on veenduda sõdurioskuste kvaliteedis, mis võimaldab kursuse kandidaadil keskenduda juhtimisvõimekuste arendamisele.
Ülesanded ja hinnatavad aspektid on:
·          Sihtmärgi osutamine
·          Maa-ala tunnimehe kohustused
·          Vahemaade määramine
·          Moondamine ja varjumine
·          Tuli ja liikumine
·          Tulekaardi koostamine
·          Automaatrelva TEST 1
·          Marsruudikaardi koostamine (eesmärk on veenduda kandidaadi kaardilugemise oskuses ja tasemes, mis võimaldab vastuvõetutel kursusel jätkata enda arendamist jaoülema ülesannetest lähtuvalt)
·          Maastikul orienteerumine automaatrelvaga ja lahinguvarustuses (esmärk saada ülevaade  kursuse kandidaadi orienteerumis oskustest ja füüsilisest ettevalmistusest)
3.2       Vestlus. Vestluse eesmärk on kontrollida, et NAKkl vastuvõetutel on rahuldav eneseväljendusvõime ja valmisolek õppimiseks. Vestlusel selgitab kandidaat oma õppima asumise ajendit ja õpihuvi (mida ta konkreetselt õppida soovib ja miks, millal, kuidas, kus ta seda rakendama hakkab). Vajadusel (kui tekib konkurents mitme kandidaadi vahel) võib komisjon esitada lisaküsimusi jao relvastuse, juhtimise ja taktika kohta, eesmärgiga selgitada välja kandidaadi potentsiaal tegeliku jaoülemana lahinguolukorras.
Praktiliste tegevuste õppevara
·          Sõduri käsiraamat, KVÜÕA Lahingukool Võru, 2015
·          Sõjatopograafia kaardilugemine, KVÜÕA Tartu, 2004
·          Sõdurioskuste kursuse õppematerjal. KLPS, 2017