Teksti suurus:
A A A

RESERVÕPPEKOGUNEMISE (ORKAAN XV) toimumise info

18.11.2020
Austatud KL SM liikmed

Oleme väga tänulikud Teie panusele ja valmisolekule osaleda reservõppekogunemisel (Orkaan).
Paraku peame teile teatama, et 17.11.2020 hilisõhtul langetatud otsusel õppuse taktikalist osa ei toimu. Küll aga viiakse läbi vastavalt teile kutses edastatud  päevadel, kellaaegadel ja väljatoodud asukoha aadressil formeerimistoimingud, peale mida saate siirduda oma tavapärase elurutiini juurde. Kodusel hoiul olevaid relvi ja varustust  ei ole vaja kaasa võtta.
Tulles formeerimispunkti palume teilt mõistvat suhtumist, ning riigis kehivatest COVID-19 nõuetest ja soovitustest kinnipidamist: ka formeerimispunktis kanname näomaski, kasutame desinfitseerimisvahendeid ja peame kinni 2+2 reeglist. Vajalikud vahendid on kohapeal tagatud.
Kõigile kohaletulnutele kompenseeritakse sõidukulu ja ühe õppusepäeva tasu vastavalt kehtivale korrale.
 
Isikud, kellel esinevad gripile või COVID-19 sarnanevad sümptomid palume kohale mitte tulla, vaid võtta ühendust enda perearstiga.
 
Vastavalt varem saadetud infole ei pea välismaal viibivad isikud kohale tulema.
 
Oma haigestumisest või välismaal viibimisest teavitada:
Kaitseväe kutsega reservväelased: KV Toetuse väejuhatust telefon 7174800 või e-post klreservmil.ee
Maleva pealiku kutsega tegevliikmed: malevat telefon 5058147 või e-post osalus.saaremaakaitseliit.ee 
 
Täname teid mõistva suhtumise eest ja loodame, et Orkaan XV toimub täies mahus juba 2021 aastal.
 
 
Lugupidamisega,
 
KL Saaremaa maleva staabiülem