Teksti suurus:
A A A

Peatselt algab suurõppus Siil 2022

13.05.2022
Suurõppus Siil 2022 toimub 16. maist 3. juunini. Õppusele kutsutakse ligikaudu 15 000 ajateenijat, reservväelast, tegevväelast, kaitseliitlast ja liitlasriikide sõdurit kokku kümnest riigist.
Õppusega kontrollitakse kaitseväe lahinguvalmidust ja ohustsenaariumile reageerimise võimekust rahvusvahelises raamistikus. Lisaks on õppus Siil ka küpsuseksamiks ajateenistuse ajal ettevalmistatud sõjaaja üksustele ja värskendab reservväelaste teadmisi ning oskusi.

Siilil harjutatakse Kaitseväe ja Kaitseliidu ning liitlaste tegevust õhus, maal ja veekogudel. Õppuse peamine tegevus toimub Lõuna-Eestis ja Saare maakonnas, samuti Kaitseväe ning Kaitseliidu harjutusaladel. Saaremaal on õppuse käigus oodata Eesti ja liitlasüksuste koostööharjutusi, muuhulgas võidakse kasutada erinevaid õhuvahendid. Teistes Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonda kuuluvates maakondades ehk Pärnu-, Lääne- ja Hiiumaal nagu ka mujal üle riigi esineb väiksemas mahus tegevusi ning suuremahulisi liikumisi teedel.

Õppusel osalejad võivad kasutada erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate. Olgugi et väljapool harjutusalasid ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise puutuda. Sellises olukorras teavitage sellest koheselt õppusel osalejaid või häirekeskust telefonil 112.

Masinate ning õhuvahendite liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimalusel õppuste piirkonnas mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.

Kaitsevägi ja Kaitseliit annavad endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada võimalikult vähe õppuse ajal tavapärast argielu. Enamus tegevusi on planeeritud päevasele ajale arvestades öörahu ning maa-alade/hoonete kasutamine õppuse ajal kooskõlastatakse eelnevalt omanikega.

Kindlasti on õppus elanike tavarütmis silmapaistval kohal: õppus Siil 2022 on näide kogu Eesti rahva, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste panusest riigikaitsesse. Võimaldades kaitseväel ja Kaitseliidul harjutada oma kodukandis annate sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse.

Täname Teid toetuse eest ja jääme lootma meeldivale koostööle. Iga okas loeb!