Teksti suurus:
A A A

Saaremaa maleva sügisene koondlaskevõistlus

31.08.2018
NB! Kogunemine staabis 8.00-9.30
Karujärvele otse tulijad - kohal olla 9.30
Võistluse algus 10.00
Võistlusele registreerimine toimub maleva korrapidaja juures!

Hilinejaid võistlusele ei lubata!
Kaitseliidu Saaremaa maleva 2018. aasta laskevõistlused
VÕISTLUSTE ÜLDJUHEND
I Eesmärk
1. Propageerida laskesporti Kaitseliidus ja arendada maleva liikmete laskeoskust.
2. Selgitada välja Saaremaa maleva parimad laskurid.
3. Läbi võistkondlike võistluste parandada üksuste ühtekuuluvustunnet.
4. Võimaldada laskevõistlustel osalejatel täita Kaitseliidu laskur- ja kütiklassi norme ning osaleda ülekaitseliidulisel korrespondentsvõistlusel.

II Osalejad ja piirangud
• Maleva laskevõistlustel osalevad maleva-, NK-, KT- ja NKK liikmed. Kohtade olemasolul teiste malevate liikmed ja kaitseväelased.
• Punatäppsihikuga (ilma suurenduseta) lastakse eraldi kategoorias.
Maleva koondlaskevõistlustel osalemiseks tuleb arvestada järgmiste piirangutega:
- Võistleja minimaalne vanus võistluse (etapi) toimumise ajaks on 16 aastat.
- maleva koondlaskevõistluse raames saavad Kaitseliidu laskur- ja kütiklassi norme täita vaid need maleva ja naiskodukaitse liikmed, kel on eelnevalt läbitud BVÕ/SOK relvamoodul või relvaeksam (õpe);
• Võistlustulemusena arvesse mineva harjutuse saab iga võistleja sooritada vaid 1 korra, kusjuures võistlejad peavad kohtunikku laskepäeva alguses teavitama konkreetsel laskevõistlusel arvesse mineva laskeharjutuse teostamise soovist.
• Laskepäeva raames läbiviidavate võistluskatsete ajad ja nendele lisaks eelnevalt võimalike treeninglaskmiste ajad määrab kohtunik laskepäeva alguses osalejatega kokkuleppel. (sportrelv)
• Võistluskatse sooritanu saab ka järgnevatel laskepäevadel toimuvatel treeninglaskmistel jätkuvalt osaleda. Võistluskatse sooritamiseks sobiva aja valikul on samas eelisõigus nendel, kes ei ole veel oma võistluskatset sooritanud.
• Kaitseliidu laskur- ja kütiklassi normide täitmisel tohib kasutada ainult relva originaalsihikut (vastavalt laskur- ja kütiklassi normide täitmise juhendile).

III Korraldaja ja läbiviijad:
Kaitseliidu Saaremaa maleva liikmed
IV Laskevõistluste kirjeldus

1. Individuaalne laskevõistlus lahingrelvast, sügisene võistlusvoor, samas võimalus täita Kaitseliidu laskur-ja kütiklasside norme.
2. Püstol:
2.1 individuaalne laskevõistlus täiskaliibrilisest püstolist kaliibriga kuni 10 mm (võib kasutada kaitseliidu registris olevat isiklikku püstolit või revolvrit), vastavalt korrespondentsvõistluste juhendile.
2.2 Ohvitserid ja allohvitserid osalevad malevatevahelises võistluses vastavalt korrespondentsvõistluste juhendile (püstolist H&K USP).1. Laskevõistlus sõjapüssist (AK-4, G3 ), sügisene (III) võistlusvoor
• Individuaalne arvestus 
• KL korrespondentslaskevõistluste tulemuste arvestus
• Kaitseliidu laskur- ja kütiklasside laskurnormide täitmise võimalus 
• Aeg: 08. september algusega kell 10.00
• Koht: Karujärve laskepaik
• Varustus: Välivorm ja rullmatt
• Võistluskategooriad: Lahtine (Kirp-sälk või diopter) sihik ja punatäppsihik.
• Võistlus on ka osa malevatevahelisest korrespondentsvõistlusest
• Relv: AK-4, G3, G36, Galil või M14 
• Laskemoon: tagab võistluse korraldaja (Saaremaa malev)
• Distants ja märkleht: 100 meetrit, märkleht nr 4 (rinnakuju)
• Asendid: lamades, põlvelt ja püsti (vastavalt Kaitseliidu laskur- ja kütiklassi normide täitmise juhendile)
• Proov: 5 lasku lamades, aeg 4 minutit
• Võistlus 30 lasku alljärgnevalt:
- 10 lasku lamades, aega 8 minutit
- 10 lasku põlvelt, aega 10 minutit
- 10 lasku püsti, aega 12 minutit
• tulemused arvestatakse 30 võistluslasu summana. Suurima summa saavutanu on oma võistlusklassi võitja. Juhul, kui mitmel võistlejal on ühepalju punkte, loetakse parimaks laskur, kellel viimase (seejärel eelviimase ja seejärel suurem hulk kümneid, üheksaid jne) seeria punktisumma on suurem.

2. Laskevõistlus täiskaliibrilisest püstolist (IV) võistlusvoor
• Aeg: 8. September algusega kell 10.00
• Koht: Karujärve laskepaik
• Varustus: Välivorm
• Võistluskategooriad: maleva laskevõistlus püstolist ja malevatevaheline korrespondentslaskevõistlus. 
• Korrespondentsvõistluse arvestuses osalevad kõik ohvitserid ja allohvitserid. 
• Relv: püstol USP või PM (võib kasutada kaitseliidu registris olevat isiklikku püstolit või revolvrit kaliibriga kuni 10 mm), 
korrespondentslaskevõistluse arvestuses – püstol USP. 
• Laskemoon: 9x19 mm ja 9x18 mm padrunid tagab võistluse korraldaja (Saaremaa malev)
• Distantsid ja märkleht: 25 meetrit, märkleht nr 3 (püstoli ringmärk).
• Asend: püsti 
• Võistluse kirjeldus: 5 proovilasku ja 5+5 võistluslasku, aega igaks seeriaks 5 min. Tabamusi kontrollitakse pärast iga 5-lasulist seeriat
• Tulemused arvestatakse 10 võistluslasu summana, suurima summa saavutanu on võistluse võitja. Juhul, kui mitmel võistlejal on ühepalju punkte, loetakse parimaks laskur, kellel on viimase (seejärel eelviimase ja seejärel suurem hulk kümneid, üheksaid jne) seeria punktisumma on suurem.
V Maleva 2018 aasta koondlaskevõistluste ohutustehnika
1. OE 1.1 (Kaitseväe ja Kaitseliidu üldised ohutuseeskirjad);
2. OE 1.2 (Relvade ja laskemoona käsitsemise ohutuseeskiri);
3. OE 1.3 (Elanikkonna ja ametivõimude informeerimine laskmisest, käsigranaadi viskeharjutustest ja lõhkamisest);
4. OE 1.4 (Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel ja väljaõppeehitistel tegutsemise kord);
5. OE 1.5 (Ohutuseeskiri kuulmiskahjustuste vältimiseks);
6. OE 1.7 (Käsitulirelvadest laskmise eeskiri).
Ohutustehnika instruktaaž viiakse läbi vahetult enne iga võistlust, millel peab osalema terve isikkoosseis ja kinnitama ohutustehnika reeglite tundmist oma allkirjaga OHUTUSTEHNIKA TEADMISTE JA OSKUSTE KONTROLL-LEHELE. Kontrolli teostab võistluse ajaks määratud OE instruktor.
Kõik võistlustel osalejad on kohustatud laskmise ajal kandma kuulmiskaitsmeid ja kaitseprille (kaitsevahendite olemasolu tagab võistluse korraldaja).

VI Laskevõistluste tulemuste arvestamine
Kohtunikud – igal võistlusel on lisaks tulejoone kohtunikule kolm kohtunikku
Kõikide laskevõistluste tulemused protokollitakse ja allkirjastatakse kohtunike ning protokollija poolt. Vastavalt tulemustele esitatakse kolm paremat autasustamiseks.

Info tulemuste kohta kajastatakse maleva staabi infostendil.
Lisaks lähevad 25 paremat tulemust lahingrelvade ja 10 paremat tulemust püstoli laskmise malevatevahelise korrespondentsvõistluse arvestusse (protokollid saadetakse KL MäLK meilile tallinn.lasketiirkaitseliit.ee).


VII Autasustamine
- Väikesekaliibrilise püssi võitjaid autasustatakse kevadise laskevõistluse päeval enne algust (medal ja diplom ning väikesekaliibrilise püssi võistkondlik rändkarikas).
- Kevadise laskevõistluse võitjaid autasustatakse vahetult peale võistlust (medal ja diplom ning lahingurelva võistkondlik rändkarikas).
- Sügisese laskevõistluste võitjaid autasustatakse vahetult peale võistlust (medal ja diplom).

NB - Võistlusele registreerimine toimub maleva korrapidaja juures!