Teksti suurus:
A A A

VÄIKEÜKSUSTE TAKTIKA 1. TASE (VÜT1) KAITSELIIDUS 1 nädalavahetus

08.01.2021
Kaitseliidu ülema tahe on muuta operatsioonilist ja sellest tulenevalt ka väljaõppelist
raskuskeset. Varasemalt keskendus väljaõpe lahinggruppide ettevalmistamisele peamiselt
konventsionaalse sõjapidamise võtmes. Nüüdsest, tulenevalt maakaitseliste ülesannete
täpsustumisest, liigub rõhuasetus väikeüksuste (jagu – rühm – kompanii) ettevalmistamisele
hajutatud lahingutegevuses (HLT) ja julgestusülesannetes. Väljaõppe peamised suunad on
väikeüksuste taktika (VÜT) koos kõrge laskeoskuse ja miinisõja pidamise võimega.

Enne allüksuse väljaõppesse sisenemist tegid kaitseliitlased läbi Sõdurioskuste kursuse
(SOK), mis on vundamendiks lahingvõimelise üksuse loomisel. Nüüd on aeg alustada
allüksuse väljaõppega – väikeüksuste taktika esimese taseme kursusega (VÜT1), kus
üksikvõitlejatest moodustub meeskond ja jagu. Sellel kursusel on rõhuasetus kollektiivsetel
harjutustel, kus tuleb rakendada oma varemõpitud oskusi.

VÜT1 on kohustuslik läbida neil Kaitseliidu liikmetel, kes hakkavad kriisi ja sõja olukorras
teenima sõjalisel ametikohal; lisaks lahingüksustele ka lahingüksusi toetavates ja tagavates
allüksustes. Olles tulevikus, kas pioneerirühma, miinipildujapatarei, info-operatsioonide-,
CIMIC meeskonna või tagalarühma liige – eelkõige ollakse võitleja ja ohtlikul maastikul sõltub
igaühe ellujäämine meeskonnatööst. Just meeskonnatöö õppimine ja harjutamine on selle
kursuse põhipingutus.

VÜT1 on juba teine samm võitleja kujunemisel. Sellele kursusele järgneb, kas jaopealiku või
eriala kursus, peale mida liigutakse allüksusena rühma ja siis kompanii väljaõppesse.
Kursuse 1 nv toimub 29.01-31.01.2021 algusega kell 18.00 maleva staabis

Registreerimine
(MHK 22.01)
Registreerimine läbi oma vahetu ülema kaudu ning anna osalusest ka teada veljo.soomekaitseliit.ee

1. Sihtgrupp
Kaitseliidu tegevliikmetest jalaväejagu
 
2. Eesmärk

Viia maakaitsejao lahinguline ettevalmistus tasemele, mis võimaldab jaol tegutseda
maakaitseülesannetes rühma koosseisus ja iseseisva allüksusena.
 
3. Taotletav pädevus
Kursuse läbinu on võimeline tegutsema maakaitsejao koosseisus laskurina ja pädev liikuma
edasi eriala või jaopealiku väljaõppesse.

1 nädalavahetuse teemad:
Struktuur/taktika/relvastus
Vastaseõpe
Käsk
Jao drillid
Ajakava hakkab olema reedest kella 18.00 kuni pühapäeva kella 17.00 (ehk kursuse nädalavahetuse maht on umbes 22 tundi)
 
Varustus:
Saavad osalejad juba teada enne kursust.