Teksti suurus:
A A A

Võidupüha ja maakaitsepäev

13.06.2024
VÕIDUPÜHA JA MAAKAITSEPÄEV SAAREMAA, HIIUMAA, MUHU

23.06.2024 kava Kuressaare tseremoonia, Kärdla maakaitsepäev ja võidutule üleandmine, Salme maakaitsepäev ja Liiva võidutule üleandmine
Aeg (Kuressaare tseremoonia. Vastutav Kuressaare malevkonna pealik):
VÕIDUPÜHA TSEREMOONIA
08:00-08:30 malevas kohal (lipp, relvad välja võtmine);(NB! NKK, KT, NK ei kogune malevas, vaid koordineerib kogunemise/riviproovi vajaduse nii, et olete kell 09:50 Kohtu tänaval valmis sissemarsiks);
08:30-09:20 riviproov (09:20 masinatele / 09:50 valmis Kohtu tänaval);
09:50 Auvahtkond sissemarss;
09:55 Kaitseliidu üksused sissemarss (liputoimkonnad, 1xKeJvR, 1xNKK Rü, 1xKT ja NK Rü);
10:00 Tseremoonia algus (Eesti Vabariigi hümn). Kõik laulavad hümni kaasa;
10:03-10:30 Võidupüha kõned/pärgade asetamine/esinemised;
10:07 Saaremaa malevapealiku sõnavõtt (KL SM pealik: kõne lõppedes soovin Head Võidupüha ja Jaanipäeva kõigile ning selle auks kõik koos Eestile 3xELAGU. Kõik üksused vastavad ELAGU ELAGU ELAGU!);
10:09  Saare praosti sõnavõtt;
10:30  Kaitseliidu üksused väljamarss;
10:25   Auvahtkond väljamarss (peale üksuste väljamarssi);
10:30-11:00 lipud, relvad tagasi;
11:00 jumalateenistus Laurentiuse kirikus;
11:15-12:00 ergutuste jagamine maleva staabis (vastavalt kutsetele).

Aeg (Salme maakaitsepäev. Vastutav Meremalevkonna pealik):
MAAKAITSEPÄEV
10:00-11:00 Ettevalmistus maakaitsepäevaks;
11:00-11:05 Maakaitsepäeva avamine/osalejate tutvustamine Salme rahvamaja ees;
11:05-13:00 KL, NKK, NK, KT, PPA, PäA, UK eFP, Vabatahtlik SAR. (näitused/väljapanekud/tegevused);
13:00-14:00 Maakaitsepäeva lõpp. Ala korrastus ja varustus tagasi maleva staapi. 

Aeg (Kärdla maakaitsepäev ja võidutule üleandmise tseremoonia. Vastutav Hiiumaa malevkonna pealik):
MAAKAITSEPÄEV
09:00 - malevkonna liikmed. Malevkonna staabis ettevalmistused maakaitsepäevaks: relvad, varustus, masinad ja pannkoogi valmistamine ja Kärdla sadamas üles seadmine;
12:00 - Maakaitsepäeva avamine, ülevaade tegevustest ja Vabadussõja mälestusmärgist;
12:00-14:00 Maakaitsepäev Kärdla sadamas;
14:00-14:15 Rivistus ja ergutuste jagamine Kärdla sadamas;
14:15-15:00 Maakaitse päeva kokkupanek ja varustus tagasi malevkonna staapi. 

VÕIDUTULE JAGAMINE
16:45-17:00 Kogunemine ja rivistumine Kärdla sadamas;
17:00-17:05 Vallavanema sõnavõtt;
17:05-17:10 Malevkonnapealiku sõnavõtt. (Kõne lõppedes soovib Head Võidupüha ja Jaanipäeva kõigile ning selle auks kõik koos Eestile 3xELAGU. Kõik üksused vastavad ELAGU ELAGU ELAGU!);
17:10-17:30 Võidutule saabumine, üleandmine ja jagamine. 

Aeg (Liiva võidutule üleandmine (Saaremaa, Muhu, Ruhnu). Vastutav Pöide malevkonna pealik):
VÕIDUTULE JAGAMINE
16:30-17:00 Võidutule saabumiseks ettevalmistamine (üksused riviproov vastavalt Pöide malevkonna vastutava korraldustele);
17:00-17:10 KOV/teenuskeskuste vastutavad võidutuleviijad rivistatud võidutule üle andminseks (Liiva turuplats);
17:10 KL, NKK, NK, KT üksused sissemarss;
17:15 Võidutule toojate saabumine ja üle andmine valla esindajale (EV Vabariigi hümni laulmine, kõned, esinemised). KL SM pealik: kõne lõppedes soovin Head Võidupüha ja Jaanipäeva kõigile ning selle auks kõik koos Eestile 3xELAGU. Kõik üksused vastavad ELAGU ELAGU ELAGU!);
17:45 KL, NKK, NK, KT üksused väljamarss. Tseremoonia lõpp, varustus tagasi maleva staapi. 
SM liputoimkonna ja üksuse varustus/relvastus:
varustus: välivorm, nokamüts, kiiver, rakmed (+joogipudel), KL käisepael (staap tagab käisepaela)
relvastus: R-20/AK4 (rihm)NKK, KT, NK kogunemised ja varustus vastavalt juhendajatelt saadud infole ja korraldustele.
 
MÄLESTUSKIMPUDE ASETAMINE
Kimbud saab kätte maleva staabist alates 22.06.2024 kell 19:00.
Aeg (Mälestuskimpude asetamine 23.06.2024):
- 08:20 KL SM Hiiumaa malevkond pealik ja KoÜ / Kärdla kiriku mälestuskivi;
- 10:00 KL SM pealik ja SÜ / Kuressaare Vabadussõja ausammas;
- 12:00 KL SM Kuressaare malevkond ja SM vallavanem Mikk Tuisk / Valjala kirikuaia ausammas;
- 19:00 KL SM Meremalevkonna esindaja ja SM abivallavanem Liis Leppik /Kihelkonna kalmistu ausammas;
- 20:00 KL SM Meremalevkonna esindaja ja abivallavanem Liis Leppik / Mustjala kalmistu ausammas;
- 20:00 KL SM Kuressaare malevkonna esindaja ja abivallavanem Riina Allik / Püha mälestuskivi.
 
Malevkonna pealikud määravad liputoimkonnad ja komplekteerivad rühmad.
Registreerimine KL rühmale Kuressaare, Kärdla ja Liiva hiljemalt 20.06.2024:
Kõik Saaremaa maleva KL tegevliikmed saavad registreerida end läbi malevkonna pealiku või helistades maleva valvurile (Kuressaare) telefon 7179499 öeldes oma ees-perekonnanime ja kus osaleb, kas Kuressaares või Liiva. Hiiumaal osalejad palun registreeruda/anda teada oma osalusest Hiiumaa malevkonna pealikule.
 
NKK, KT, NK registreerimine vastavalt juhendajate koordinatsioonile
 
Küsimuste korral võtta ühendust vastava malevkonna pealiku või juhendajaga.
See on Meie kõigi üritus, ja õnnestumine on Teie ja Saaremaa maleva/Hiiumaa malevkonna au!
 
Soovin Head Võidupüha ja Jaanipäeva, tänan kõiki panustamast ja hoiame lippu kõrgel!
 
Arto Reinmaa
KL Saaremaa malev pealik