Teksti suurus:
A A A

Võidupüha ja maakaitsepäev 23.06.2023 kava ja osaluse registreerimine (Kuressaare ja Orissaare)

07.06.2023Aeg (Kuressaare): 23.06.2023
 • 08:30-08:45 malevas kohal (lipp, relvad välja)
(NB! NKK, KT, NK ei kogune malevas, vaid koordineerib kogunemise/riviproovi vajaduse nii, et olete kell 09:50 Kauba tänaval valmis sissemarsiks)
 • 08:45-09:30 riviproov (09:30 masinatele / 09:50 valmis Kauba tänaval)
 • 09.50 - Auvahtkond sissemarss
 • 09.55 - Kaitseliidu üksused sissemarss (liputoimkonnad, 1xKeJvR, 1xNKK Rü, 1xKT ja NK Rü)
 • 10.00 - Ürituse algus (Eesti Vabariigi hümn). Kõik laulavad hümni kaasa, muusika vald
 • 10.05 - Vallavanema/Vallavalitsuse esindaja sõnavõtt
 • 10.07 - Saaremaa malevapealiku sõnavõtt (peale kõnet soovin Head Võidupüha ja Elagu Eesti! Kõik üksused koos Elagu Elagu Elagu!
 • 10.09 - Saare praosti sõnavõtt
 • 10.12 - Mälestuskimpude asetamine Kuressaare (Kihelkonna, Mustjala, Valjala, Püha vastavalt teenuskeskuste ajakavale. Täpsed ajad selguvad)
 • 10.20 - Kaitseliidu üksused väljamarss. Muusika vald
 • 10.25 -  Auvahtkond väljamarss (peale üksuste väljamarssi)
 • 10:30-11:00 lipud, relvad tagasi
 • 11:00 jumalateenistus Laurentiuse kirikus (kes soovib)
 • 11:15-12:00 ergutuste jagamine maleva staabis (vastavalt kutsetele)
 
Aeg (Orissaare):
 • 12.00-13.00 ettevalmistus maakaitsepäevaks (valdkondade vastutavad/PÖI ja staap toetab)
 • 13.00-13.05 maakaitsepäeva avamine, sissejuhatus päevaplaani (Saaremaa maleva pealik)
 • 13.05-15.00 KL, PPA, PäA näitused/väljapanekud/tegevused
 • 15.00 maakaitsepäeva lõpetamine
 •  (lipud: SÜ võtab kaasa kui Kuressaare üritus lõppenud, relvad: rühma komplekteerimisel selgitada välja, kui paljudel kodus ja palju staap peab toetama)
 • 15.00-15.45 võidutule saabumiseks ettevalmistamine (üksused riviproov vastavalt Pöide malevkonna pealiku korraldustele)
 • 15.45-15.55 KOV/teenuskeskuste võidutuleviijad rivistatud
 • 15.55 KL üksuste sissemarss (lähtekoht Kuivastu mnt 39a)
 • 16:00 Võidutule toojate sissesõit ja üle andmine vallavanemale/vallaesindajale
 • 16:00 Võidutule üleandmise esinemised ja tseremoonia
 • 16:30 KL üksuste väljamarss ja võidutule tseremoonia lõpp
 
SM liputoimkonna ja üksuse varustus/relvastus:
 • varustus: välivorm, nokamüts, kiiver, rakmed (+joogipudel), KL käisepael (staap tagab käisepaela)
 • relvastus: AK4/R-20 (rihm)
NKK, KT, NK kogunemised ja varustus vastavalt juhendajatelt saadud infole.
 
Malevkonna pealikud määravad liputoimkonnad ja komplekteerivad rühmad
Registreerimine KL rühmale Kuressaare ja Orissaare hiljemalt 20.06.2023:
Kõik Saaremaa maleva KL tegevliikmed saavad registreerida end läbi malevkonna pealiku või helistades maleva valvurile (Kuressaare) telefon 7179499 öeldes oma ees-perekonnanime ja kus osaleb, kas Kuressaares või Orissaares.
 
NKK, KT, NK registreerimine vastavalt juhendajate koordinatsioonile
 
Maakaitsepäevale ja võidutule jagamisele registreerimine Kärdlas Hiiumaal vastavalt Hiiumaa malevkonna koordinatsioonile, juhatuse poolt koostatud ajakavale ja varasematele plaanidele. Malev toetab vastavalt vajadusele.
 
Küsimuste korral võtta ühendust vastava malevkonna pealiku või juhendajaga.
See on Meie kõigi üritus, ja õnnestumine on Teie ja Saaremaa maleva/Hiiumaa malevkonna au!
Me kõik pühitseme Võidupüha ja kõik jõuavad jaanitule kodus läita! Tänan panustamast!


Arto Reinmaa
Kaptenleitnant

Malevapealik